I det varma smidet finns det något ögonblickligt och inte fullt kontrollerbart som tilltalar mig. Det finns en slump med i det som jag tycker om. Att tålmodigt gneta på någonting passar inte mig, det skall komma ganska direkt.

Man ska titta på mina saker som när man lyssnar på musik, för då är inte huvudfrågan vad det är, utan man lyssnar med öppet sinne och associerar. Så ska det vara när man tittar på mitt järnsmide.