Kerstin Ringedal

Kerstin Ringedal works in silver. Delicate necklaces and powerful rings. Brooches, often with perforated surfaces. Her latest work ”Box” in oxidized silver is as fragments of fictional cities with a throng of buildings and streets.
Kerstin Ringedal studied at the HDK School of Design and Crafts, in Gothenburg 1988–92.
Kerstin has had solo exhibitions at *Gallery Hnoss, Gothenburg in 2005 and Sintra, Gothenburg in 2006 and has participated in over 20 group exhibitions.Kerstin received Gothenburg Culture Price 2009
instagram.com/kerstinringedal/

*Hnoss Gallery, was from 1997 to 2011 Scandinavia’s leading gallery for contemporary jewelery.

Kerstin Ringedal jobbar i silver – gracila halskedjor och kraftfulla ringar. Broscher, ofta med perforerade ytor.  Hennes senaste arbeten, ”Box”,  i oxiderat silver är som utsnitt ur fiktiva städer med ett myller av byggnader och gator.
Kerstin Ringedal är utbildad på HDK, Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg, 1988–92. 
Kerstin har haft separatutställningar på *Galleri Hnoss, Göteborg 2005 och Sintra, Göteborg 2006 och deltagit i ett 20-tal samlingsutställningar.
Kerstin erhöll Göteborgs kulturpris 2009
instagram.com/kerstinringedal/

*Galleri Hnoss, var 1997 till 2011 nordens ledande galleri för samtida smyckekonst.

Box: oxiderat silver 65x43x48 mm
foto: Franz Karl